• 1/2 Hovedsponsor:

  • Morgenmadsponsor

Komité

Komitéen for 2018 består af:

Formand

Jan U. Riis (Beredskabsinspektør, Trekantområdets Brandvæsen) – tlf.: 21260322

Sponsorkoordinatorer

Henrik Nilsson (Beredskabschef, Midt-og Sydsjællands Brand og Redning)

Komitémedlemmer

Dennis Ottosen (Beredskabsdirektør hos Sydøstjyllands Brandvæsen)

Sekretariat, kasserer & web-ansvarlig

Michael Jensen (Hovedstadens Beredskab) – golf4rbi@godmail.dk – tlf.: 23962765

Henvendelser, rettelser og øvrige bemærkninger vedr. hjemmesiden bedes rettet til sekretariatet pr. e-mail.

%d bloggers like this: